esseitä

Totuus – Vain retoriikkaa? (21.5.1992)

Harvat joutuvat elämänsä aikana osallistumaan oikeudenkäyntiin edes todistajan ominaisuudessa, harva siis aavistaa millainen näytelmä onkaan kysymyksessä. Useimmat meistä uskonevat lain ja sen käytön oikeudenmukaisuuteen. Lakihan on tarkoitettu turvaksemme. Mutta meitä suojelemaan tarkoitettu organisaatio, johon sinisilmäisesti luotamme, iskee suojeltavaansa vyön alle käsitellessään häntä sellaisella puhejärjestelmällä, jota hänen on mahdoton ymmärtää… LUE LISÄÄ

Jatkuva uhri (8.3.1993)

Pyrin seuraavassa erittelemään miksi Aabrahamin uhri ei mielestäni ole vakuuttava esimerkki Kierkegaardin uskonnollisuus-ihanteen perimmäisestä laadusta – vaan pikemminkin hänen vakuuttavuuden vuoksi hyväksi käyttämänsä runko omien, intohimoisten uskonainestensa upottamiseen – ja miksi nuo uskonainekset yhtä osatekijää – tarkemmin: valinnan mahdollisuutta – lukuunottamatta tuntuvat minulle mahdottomilta, käsittämättömiltä ihanteilta, vain tuulesta temmatuilta perusaksioomilta… LUE LISÄÄ

Erään seminaarin jälkeen (1.12.1995)

Emmepä olisi yliopiston kuppilassa alustusosuuksiamme puidessamme ja typistäessämme osanneet odottaa, minkä irtiriuhtaisun ryhmämme ennakkokaavailuista Johanna tulisi tuomiokirkon kryptassa tekemään. Johannan esitys ohitti ennakkosuunnitelmat, soveliaisuuden, hyvän maun, sopusuhtaisuuden, ajankäytön, huomaavaisuuden, itsehillinnän ja kaikkien itsestään selvinä pitämiemme sääntojen vähimmäisrajatkin… LUE LISÄÄ

Varto ja Sepänmaa estetiikan soveltamisesta (15.10.1998)

Varto ravistelee artikkelissaan ‘estetiikkaa’ kaivamalla esiin ja painottamalla estetiikka -sanan merkityksistä sitä, joka viittaa välittömään, aistisuuteen perustuvaan kokemukseen (vrt. Welsch, joka pitää tietoista havainnointia merkittävämpänä). Hän näkee teknologian tieteellisen ajattelun soveltamisena, jossa tuotetaan inhimillisten mittojen ja muotin mukaista maailmaa, paljon tarpeetontakin (kuin kokeilun vuoksi) synnyttäen… LUE LISÄÄ

Wolfgang Welsch ja (media)esteettinen todellisuus (29.10.1998)

Esseessään “Esteettisen ajattelun ajankohtaisuudesta“ Welsch väittää nykytodellisuutemme tulleen siinä määrin esteettiseksi, että onnistunut elämä edellyttää esteettisen todellisuuden kanssa yhteensopivia esteettisen ajattelun ja käyttäytymisen laatuja. Esteettisen ajattelun elementaarisuus ja relevanssi lisääntyy myös siitä, että ensimmäisestä filosofiastamme on tullut esteettistä: Welschin mukaan primääritodellisuus ymmärretään nykyisin esteettisesti rakentuneeksi… LUE LISÄÄ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s